Документи на парламентарните комисии
1 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Járóka Lívia"  
Lívia Járóka
PE 467.074v02-00
20 септември 2011 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно положението на основните права в Европейския съюз (2010 г.)
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Правна информация