Parlamendikomisjonide dokumendid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Járóka Lívia" kohta leiti 1 vaste(t)  
Lívia Járóka
PE 467.074v02-00
20. september 2011
pdf  word 
ARVAMUS
Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus (2010)
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Õigusalane teave