Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Járóka Lívia"  
Lívia Járóka
PE 467.074v02-00
2011 m. rugsėjo 20 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje (2010 m.)
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Teisinis pranešimas