Parlamenta komiteju dokumenti
Meklēšanas rezultāti: 1 ar "7. parlamentārais sasaukums, Járóka Lívia"  
Lívia Járóka
PE 467.074v02-00
2011. gada 20. septembra
pdf  word 
ATZINUMA PROJEKTS
par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2010. gadā
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Juridisks paziņojums