Dokumenti tal-Kumitati Parlamentari
1 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Járóka Lívia"  
Lívia Járóka
PE 467.074v02-00
20 ta' Settembru 2011
pdf  word 
OPINJONI
dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Avviż legali