Documenten van de parlementaire commissies
1 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Járóka Lívia"  
Lívia Járóka
PE 467.074v02-00
20 september 2011
pdf  word 
ADVIES
over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie – 2010
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Juridische mededeling