Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 1 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Járóka Lívia"  
Lívia Járóka
PE 467.074v02-00
20. septembra 2011
pdf  word 
STANOVISKO
k situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2010)
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Právne oznámenie