Dokument från parlamentsutskotten
1 träff(ar) för "7:e valperioden, Járóka Lívia"  
Lívia Járóka
PE 467.074v02-00
20 september 2011
pdf  word 
YTTRANDE
över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010)
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Rättsligt meddelande