Документи на парламентарните комисии
7 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Gräßle Ingeborg"  
Ingeborg Gräßle
PE 528.013v02-00
18 февруари 2014 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура
Комисия по бюджетен контрол
Ingeborg Gräßle
PE 480.756v02-00
20 март 2012 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Правилника за длъжностните лица и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз
Комисия по бюджетен контрол
Ingeborg Gräßle
PE 430.902v02-00
25 февруари 2010 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2008 година
Комисия по заетост и социални въпроси
Ingeborg Gräßle
PE 430.901v02-00
25 февруари 2010 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 година
Комисия по заетост и социални въпроси
Ingeborg Gräßle
PE 430.900v02-00
25 февруари 2010 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2008 година
Комисия по заетост и социални въпроси
Ingeborg Gräßle
PE 430.894v02-00
25 февруари 2010 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение
Комисия по заетост и социални въпроси
Ingeborg Gräßle
PE 430.428v02-00
25 февруари 2010 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., раздел III – Комисия и изпълнителни агенции
Комисия по заетост и социални въпроси
Правна информация