EP-udvalgenes dokumenter
7 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Gräßle Ingeborg"  
Ingeborg Gräßle
PE 528.013v02-00
18. februar 2014
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed
Budgetkontroludvalget
Ingeborg Gräßle
PE 480.756v02-00
20. marts 2012
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne
Budgetkontroludvalget
Ingeborg Gräßle
PE 430.902v02-00
25. februar 2010
pdf  word 
UDTALELSE
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2008
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ingeborg Gräßle
PE 430.901v02-00
25. februar 2010
pdf  word 
UDTALELSE
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2008
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ingeborg Gräßle
PE 430.900v02-00
25. februar 2010
pdf  word 
UDTALELSE
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2008
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ingeborg Gräßle
PE 430.894v02-00
25. februar 2010
pdf  word 
UDTALELSE
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2008
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ingeborg Gräßle
PE 430.428v02-00
25. februar 2010
pdf  word 
UDTALELSE
om gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Juridisk meddelelse