Parlamendikomisjonide dokumendid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Gräßle Ingeborg" kohta leiti 7 vaste(t)  
Ingeborg Gräßle
PE 528.013v02-00
18. veebruar 2014
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta
Eelarvekontrollikomisjon
Ingeborg Gräßle
PE 480.756v02-00
20. märts 2012
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi
Eelarvekontrollikomisjon
Ingeborg Gräßle
PE 430.902v02-00
25. veebruar 2010
pdf  word 
ARVAMUS
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Ingeborg Gräßle
PE 430.901v02-00
25. veebruar 2010
pdf  word 
ARVAMUS
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Ingeborg Gräßle
PE 430.900v02-00
25. veebruar 2010
pdf  word 
ARVAMUS
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Ingeborg Gräßle
PE 430.894v02-00
25. veebruar 2010
pdf  word 
ARVAMUS
Euroopa Koolitusfondi eelarve täitmisele heakskiidu andmine
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Ingeborg Gräßle
PE 430.428v02-00
25. veebruar 2010
pdf  word 
ARVAMUS
Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon ja rakendusametid
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Õigusalane teave