Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "7" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Gräßle Ingeborg"  
Ingeborg Gräßle
PE 528.013v02-00
2014 m. vasario 18 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos prokuratūros įsteigimo
Biudžeto kontrolės komitetas
Ingeborg Gräßle
PE 480.756v02-00
2012 m. kovo 20 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos
Biudžeto kontrolės komitetas
Ingeborg Gräßle
PE 430.902v02-00
2010 m. vasario 25 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Ingeborg Gräßle
PE 430.901v02-00
2010 m. vasario 25 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Ingeborg Gräßle
PE 430.900v02-00
2010 m. vasario 25 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl 2008 finansinių metų Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Ingeborg Gräßle
PE 430.894v02-00
2010 m. vasario 25 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl Europos mokymo fondo biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Ingeborg Gräßle
PE 430.428v02-00
2010 m. vasario 25 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Teisinis pranešimas