Dokumenti tal-Kumitati Parlamentari
7 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Gräßle Ingeborg"  
Ingeborg Gräßle
PE 528.013v02-00
18 ta' Frar 2014
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Ingeborg Gräßle
PE 480.756v02-00
20 ta' Marzu 2012
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Ingeborg Gräßle
PE 430.902v02-00
25 ta' Frar 2010
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2008
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Ingeborg Gräßle
PE 430.901v02-00
25 ta' Frar 2010
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Għajxien u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2008
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Ingeborg Gräßle
PE 430.900v02-00
25 ta' Frar 2010
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2008
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Ingeborg Gräßle
PE 430.894v02-00
25 ta' Frar 2010
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Ingeborg Gräßle
PE 430.428v02-00
25 ta' Frar 2010
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima III - Il-Kummissjoni u l-Aġenziji Eżekuttivi
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Avviż legali