Documenten van de parlementaire commissies
7 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Gräßle Ingeborg"  
Ingeborg Gräßle
PE 528.013v02-00
18 februari 2014
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
Commissie begrotingscontrole
Ingeborg Gräßle
PE 480.756v02-00
20 maart 2012
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie
Commissie begrotingscontrole
Ingeborg Gräßle
PE 430.902v02-00
25 februari 2010
pdf  word 
ADVIES
inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2008
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Ingeborg Gräßle
PE 430.901v02-00
25 februari 2010
pdf  word 
ADVIES
inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2008
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Ingeborg Gräßle
PE 430.900v02-00
25 februari 2010
pdf  word 
ADVIES
inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2008
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Ingeborg Gräßle
PE 430.894v02-00
25 februari 2010
pdf  word 
ADVIES
inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2008
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Ingeborg Gräßle
PE 430.428v02-00
25 februari 2010
pdf  word 
ADVIES
over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Juridische mededeling