Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 7 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Gräßle Ingeborg"  
Ingeborg Gräßle
PE 528.013v02-00
18. februára 2014
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Ingeborg Gräßle
PE 480.756v02-00
20. marca 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Ingeborg Gräßle
PE 430.902v02-00
25. februára 2010
pdf  word 
STANOVISKO
k udeleniu absolutória za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Ingeborg Gräßle
PE 430.901v02-00
25. februára 2010
pdf  word 
STANOVISKO
k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2008
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Ingeborg Gräßle
PE 430.900v02-00
25. februára 2010
pdf  word 
STANOVISKO
k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2008
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Ingeborg Gräßle
PE 430.894v02-00
25. februára 2010
pdf  word 
STANOVISKO
k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Ingeborg Gräßle
PE 430.428v02-00
25. februára 2010
pdf  word 
STANOVISKO
k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Právne oznámenie