Dokumenti parlamentarnih odborov
Rezultati: 7 za besede: "7. mandat, Gräßle Ingeborg"  
Ingeborg Gräßle
PE 528.013v02-00
18. februarja 2014
pdf  word 
MNENJE
o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva
Odbor za proračunski nadzor
Ingeborg Gräßle
PE 480.756v02-00
20. marca 2012
pdf  word 
MNENJE
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije
Odbor za proračunski nadzor
Ingeborg Gräßle
PE 430.902v02-00
25. februarja 2010
pdf  word 
MNENJE
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2008
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Ingeborg Gräßle
PE 430.901v02-00
25. februarja 2010
pdf  word 
MNENJE
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2008
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Ingeborg Gräßle
PE 430.900v02-00
25. februarja 2010
pdf  word 
MNENJE
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Ingeborg Gräßle
PE 430.894v02-00
25. februarja 2010
pdf  word 
MNENJE
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Ingeborg Gräßle
PE 430.428v02-00
25. februarja 2010
pdf  word 
MNENJE
o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, Oddelek III – Komisija in izvajalske agencije
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Pravno obvestilo