Dokument från parlamentsutskotten
7 träff(ar) för "7:e valperioden, Gräßle Ingeborg"  
Ingeborg Gräßle
PE 528.013v02-00
18 februari 2014
pdf  word 
YTTRANDE
om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten
Budgetkontrollutskottet
Ingeborg Gräßle
PE 480.756v02-00
20 mars 2012
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen
Budgetkontrollutskottet
Ingeborg Gräßle
PE 430.902v02-00
25 februari 2010
pdf  word 
YTTRANDE
över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för räkenskapsåret 2008
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Ingeborg Gräßle
PE 430.901v02-00
25 februari 2010
pdf  word 
YTTRANDE
över ansvarsfrihet för genomförande av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Ingeborg Gräßle
PE 430.900v02-00
25 februari 2010
pdf  word 
YTTRANDE
över ansvarsfrihet för genomförande av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2008
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Ingeborg Gräßle
PE 430.894v02-00
25 februari 2010
pdf  word 
YTTRANDE
över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Ingeborg Gräßle
PE 430.428v02-00
25 februari 2010
pdf  word 
YTTRANDE
över ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Rättsligt meddelande