EP-udvalgenes dokumenter
1 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Ehler Christian"  
Christian Ehler
PE 472.192v02-00
11. november 2011
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om angreb på informationssystemer og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Juridisk meddelelse