Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ehler Christian"  
Christian Ehler
PE 472.192v02-00
2011 m. lapkričio 11 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atakų prieš informacines sistemas ir dėl Tarybos pamatinio sprendimo 2005/222/TVR panaikinimo
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Teisinis pranešimas