Parlamenta komiteju dokumenti
Meklēšanas rezultāti: 1 ar "7. parlamentārais sasaukums, Ehler Christian"  
Christian Ehler
PE 472.192v02-00
2011. gada 11. novembra
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzbrukumiem informācijas sistēmām un par Padomes Pamatlēmuma 2005/222/TI atcelšanu
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Juridisks paziņojums