Dokumenty komisji parlamentarnych
Znaleziono 1 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ehler Christian"  
Christian Ehler
PE 472.192v02-00
11 listopada 2011
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ataków na systemy informatyczne i uchylającej decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Informacja prawna