Documente ale comisiilor parlamentare
1 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Ehler Christian"  
Christian Ehler
PE 472.192v02-00
11 noiembrie 2011
pdf  word 
AVIZ
Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind atacurile împotriva sistemelor informatice și de abrogare a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Notă juridică