Документи на парламентарните комисии
2 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, de Lange Esther"  
Esther de Lange
PE 494.603v02-00
18 септември 2012 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година – всички раздели
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Esther de Lange
PE 487.912v02-00
31 май 2012 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно бюджета за 2013 г. – мандат за тристранната среща
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Правна информация