Dokumenty parlamentních výborů
2 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, de Lange Esther"  
Esther de Lange
PE 494.603v02-00
18. září 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 – všechny oddíly
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Esther de Lange
PE 487.912v02-00
31. května 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k mandátu ke třístrannému jednání o návrhu rozpočtu na rok 2013
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Právní upozornění