Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
2 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, de Lange Esther"  
Esther de Lange
PE 494.603v02-00
18 Σεπτεμβρίου 2012
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 – όλα τα τμήματα
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Esther de Lange
PE 487.912v02-00
31 Μαΐου 2012
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2013
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου