Parlamendikomisjonide dokumendid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, de Lange Esther" kohta leiti 2 vaste(t)  
Esther de Lange
PE 494.603v02-00
18. september 2012
pdf  word 
ARVAMUSE PROJEKT
Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve – kõik jaod
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Esther de Lange
PE 487.912v02-00
31. mai 2012
pdf  word 
ARVAMUS
Volitus 2013. aasta eelarveprojekti käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Õigusalane teave