Parlamenta komiteju dokumenti
Meklēšanas rezultāti: 2 ar "7. parlamentārais sasaukums, de Lange Esther"  
Esther de Lange
PE 494.603v02-00
2012. gada 18. septembra
pdf  word 
ATZINUMS
par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējo budžetu — visas iedaļas
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Esther de Lange
PE 487.912v02-00
2012. gada 31. maija
pdf  word 
ATZINUMS
par pilnvarojumu trialogam par 2013. gada budžeta projektu
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Juridisks paziņojums