Dokumenti tal-Kumitati Parlamentari
2 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, de Lange Esther"  
Esther de Lange
PE 494.603v02-00
18 ta' Settembru 2012
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 - it-taqsimiet kollha
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
Esther de Lange
PE 487.912v02-00
31 ta' Mejju 2012
pdf  word 
OPINJONI
Baġit 2013 - Mandat għat-Trilogu
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
Avviż legali