Documenten van de parlementaire commissies
2 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, de Lange Esther"  
Esther de Lange
PE 494.603v02-00
18 september 2012
pdf  word 
ADVIES
inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 – alle afdelingen
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Esther de Lange
PE 487.912v02-00
31 mei 2012
pdf  word 
ADVIES
inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2013
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Juridische mededeling