Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 2 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, de Lange Esther"  
Esther de Lange
PE 494.603v02-00
18. septembra 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Esther de Lange
PE 487.912v02-00
31. mája 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2013
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Právne oznámenie