Dokument från parlamentsutskotten
2 träff(ar) för "7:e valperioden, de Lange Esther"  
Esther de Lange
PE 494.603v02-00
18 september 2012
pdf  word 
YTTRANDE
över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 – alla avsnitt
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Esther de Lange
PE 487.912v02-00
31 maj 2012
pdf  word 
YTTRANDE
över 2013 års budgetförslag – Mandat för trepartsmötet
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Rättsligt meddelande