Parlamendikomisjonide dokumendid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ayuso Pilar" kohta leiti 2 vaste(t)  
Pilar Ayuso
PE 522.867v02-00
5. veebruar 2014
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turul kättesaadavaks tegemist (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Pilar Ayuso
PE 430.731v02-00
27. jaanuar 2010
pdf  word 
ARVAMUS
Põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika: millist strateegiat kasutada?
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Õigusalane teave