Documenten van de parlementaire commissies
2 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ayuso Pilar"  
Pilar Ayuso
PE 522.867v02-00
5 februari 2014
pdf  word 
ADVIES
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalverordening)
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Pilar Ayuso
PE 430.731v02-00
27 januari 2010
pdf  word 
ADVIES
over het kwaliteitsbeleid ten aanzien van landbouwproducten: welke strategie?
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Juridische mededeling