Документи на парламентарните комисии
3 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Cashman Michael"  
Michael Cashman
PE 510.581v02-00
10 юли 2013 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно сексуалното и репродуктивно здраве и права
Комисия по развитие
Michael Cashman
PE 502.210v02-00
19 февруари 2013 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно Препоръка до Съвета относно принципа на ООН за „отговорност за защита“
Комисия по развитие
Michael Cashman
PE 483.493v02-00
6 септември 2012 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Правна информация