Dokumenty parlamentních výborů
3 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Cashman Michael"  
Michael Cashman
PE 510.581v02-00
10. července 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům
Výbor pro rozvoj
Michael Cashman
PE 502.210v02-00
19. února 2013
pdf  word 
STANOVISKO
Doporučení Evropského parlamentu Radě k zásadě OSN spočívající v „odpovědnosti za ochranu“ (R2P)
Výbor pro rozvoj
Michael Cashman
PE 483.493v02-00
6. září 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Právní upozornění