EP-udvalgenes dokumenter
3 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Cashman Michael"  
Michael Cashman
PE 510.581v02-00
10. juli 2013
pdf  word 
UDTALELSE
om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder
Udviklingsudvalget
Michael Cashman
PE 502.210v02-00
19. februar 2013
pdf  word 
UDTALELSE
om henstilling til Rådet om FN-princippet "Responsibility to Protect" (pligt til beskyttelse)(R2P)
Udviklingsudvalget
Michael Cashman
PE 483.493v02-00
6. september 2012
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Juridisk meddelelse