Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
3 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Cashman Michael"  
Michael Cashman
PE 510.581v02-00
10 Ιουλίου 2013
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα
Επιτροπή Ανάπτυξης
Michael Cashman
PE 502.210v02-00
19 Φεβρουαρίου 2013
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τη σύσταση προς το Συμβούλιο για την αρχή της «Ευθύνης Προστασίας» (R2P) των Ηνωμένων Εθνών
Επιτροπή Ανάπτυξης
Michael Cashman
PE 483.493v02-00
6 Σεπτεμβρίου 2012
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρημένων συντρόφων
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου