Parlamendikomisjonide dokumendid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Cashman Michael" kohta leiti 3 vaste(t)  
Michael Cashman
PE 510.581v02-00
10. juuli 2013
pdf  word 
ARVAMUS
Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused
Arengukomisjon
Michael Cashman
PE 502.210v02-00
19. veebruar 2013
pdf  word 
ARVAMUS
Soovitus nõukogule ÜRO kaitsekohustuse põhimõtte kohta
Arengukomisjon
Michael Cashman
PE 483.493v02-00
6. september 2012
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Õigusalane teave