Parlamentin valiokuntien asiakirjat
3 osumaa haulle "7. vaalikausi, Cashman Michael"  
Michael Cashman
PE 510.581v02-00
10. heinäkuuta 2013
pdf  word 
LAUSUNTO
seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja niitä koskevista oikeuksista
Kehitysyhteistyövaliokunta
Michael Cashman
PE 502.210v02-00
19. helmikuuta 2013
pdf  word 
LAUSUNTO
suosituksesta neuvostolle YK:n suojeluvastuun periaatteesta (R2P)
Kehitysyhteistyövaliokunta
Michael Cashman
PE 483.493v02-00
6. syyskuuta 2012
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Oikeudellinen huomautus