Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "3" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Cashman Michael"  
Michael Cashman
PE 510.581v02-00
2013 m. liepos 10 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių
Vystymosi komitetas
Michael Cashman
PE 502.210v02-00
2013 m. vasario 19 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl rekomendacijos Tarybai dėl JT principo „atsakomybė užtikrinti apsaugą“
Vystymosi komitetas
Michael Cashman
PE 483.493v02-00
2012 m. rugsėjo 6 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo, susijusių su registruotos partnerystės turtinėmis pasekmėmis
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Teisinis pranešimas