Parlamenta komiteju dokumenti
Meklēšanas rezultāti: 3 ar "7. parlamentārais sasaukums, Cashman Michael"  
Michael Cashman
PE 510.581v02-00
2013. gada 10. jūlija
pdf  word 
ATZINUMS
par seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītajām tiesībām
Attīstības komiteja
Michael Cashman
PE 502.210v02-00
2013. gada 19. februāra
pdf  word 
ATZINUMS
par ieteikumu Padomei par ANO principu „pienākums aizsargāt” (R2P)
Attīstības komiteja
Michael Cashman
PE 483.493v02-00
2012. gada 6. septembra
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi lietās par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Juridisks paziņojums