Dokumenti tal-Kumitati Parlamentari
3 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Cashman Michael"  
Michael Cashman
PE 510.581v02-00
10 ta' Lulju 2013
pdf  word 
OPINJONI
dwar is-Saħħa u d-Drittijiet Sesswali u Riproduttivi
Kumitat għall-Iżvilupp
Michael Cashman
PE 502.210v02-00
19 ta' Frar 2013
pdf  word 
OPINJONI
dwar ir-Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-prinċipju tan-NU tar-responsabbiltà ta’ protezzjoni (R2P)
Kumitat għall-Iżvilupp
Michael Cashman
PE 483.493v02-00
6 ta' Settembru 2012
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet tal-effetti patrimonjali ta’ sħubijiet reġistrati
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Avviż legali