Documente ale comisiilor parlamentare
3 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Cashman Michael"  
Michael Cashman
PE 510.581v02-00
10 iulie 2013
pdf  word 
AVIZ
referitor la sănătatea sexuală și a reproducerii și drepturile aferente
Comisia pentru dezvoltare
Michael Cashman
PE 502.210v02-00
19 februarie 2013
pdf  word 
AVIZ
referitor la Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului privind principiul „responsabilității de a proteja” al Organizației Națiunilor Unite (R2P)
Comisia pentru dezvoltare
Michael Cashman
PE 483.493v02-00
6 septembrie 2012
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de Regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie de efecte patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Notă juridică