Dokument från parlamentsutskotten
3 träff(ar) för "7:e valperioden, Cashman Michael"  
Michael Cashman
PE 510.581v02-00
10 juli 2013
pdf  word 
YTTRANDE
över sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Utskottet för utveckling
Michael Cashman
PE 502.210v02-00
19 februari 2013
pdf  word 
YTTRANDE
över rekommendation till rådet om FN:s princip om ”skyldigheten att skydda” (R2P)
Utskottet för utveckling
Michael Cashman
PE 483.493v02-00
6 september 2012
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Rättsligt meddelande