Dokumenti parlamentarnih odborov
Rezultati: 7 za besede: "7. mandat, Harbour Malcolm"  
Malcolm Harbour
PE 522.939v02-00
29. januarja 2014
pdf  word 
MNENJE
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) št. 1211/2009 in (EU) št. 531/2012
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Malcolm Harbour
PE 510.798v02-00
9. septembra 2013
pdf  word 
MNENJE
o poročilu o izvajanju regulativnega okvira za elektronska komunikacijska omrežja
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Malcolm Harbour
PE 506.045v04-00
27. maja 2013
pdf  word 
MNENJE
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Malcolm Harbour
PE 496.470v03-00
12. marca 2013
pdf  word 
MNENJE
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Malcolm Harbour
PE 496.396v01-00
18. septembra 2012
pdf  word 
MNENJE
o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2012
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Malcolm Harbour
PE 458.560v02-00
14. aprila 2011
pdf  word 
MNENJE
o novi trgovinski politiki za Evropo v okviru strategije Evropa 2020
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Malcolm Harbour
PE 458.563v03-00
13. aprila 2011
pdf  word 
MNENJE
o evropskih širokopasovnih povezavah: naložbe v rast, ki jo poganja digitizacija
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Pravno obvestilo