EP-udvalgenes dokumenter
3 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Scicluna Edward"  
Edward Scicluna
PE 483.705v02-00
1. juni 2012
pdf  word 
UDTALELSE
om de 20 vigtigste problemer for europæiske borgere og virksomheder i forbindelse med det indre marked
Økonomi- og Valutaudvalget
Jean-Paul Gauzès, Edward Scicluna
PE 456.896v02-00
14. februar 2011
pdf  word 
UDTALELSE
om udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta
Økonomi- og Valutaudvalget
Edward Scicluna
PE 440.115v03-00
25. juni 2010
pdf  word 
UDTALELSE
om udvikling af jobpotentialet i en ny, bæredygtig økonomi
Økonomi- og Valutaudvalget
Juridisk meddelelse