Parlamenta komiteju dokumenti
Meklēšanas rezultāti: 3 ar "7. parlamentārais sasaukums, Scicluna Edward"  
Edward Scicluna
PE 483.705v02-00
2012. gada 1. jūnija
pdf  word 
ATZINUMS
par 20 būtiskākajām problēmām saistībā ar vienotā tirgus darbību Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu skatījumā
Ekonomikas un monetārā komiteja
Jean-Paul Gauzès, Edward Scicluna
PE 456.896v02-00
2011. gada 14. februāra
pdf  word 
ATZINUMS
par projektu Eiropadomes lēmumam, ar ko Līguma par Eiropas Savienības darbību 136. pantu groza attiecībā uz stabilitātes mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro
Ekonomikas un monetārā komiteja
Edward Scicluna
PE 440.115v03-00
2010. gada 25. jūnija
pdf  word 
ATZINUMS
par nodarbinātības potenciāla veidošanu jaunas, ilgtspējīgas ekonomikas apstākļos
Ekonomikas un monetārā komiteja
Juridisks paziņojums