Dokumenty komisji parlamentarnych
Znaleziono 3 wynik(-i) dla "7 kadencja, Scicluna Edward"  
Edward Scicluna
PE 483.705v02-00
1 czerwca 2012
pdf  word 
OPINIA
w sprawie dwudziestu głównych obaw europejskich obywateli i przedsiębiorstw związanych z jednolitym rynkiem
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Jean-Paul Gauzès, Edward Scicluna
PE 456.896v02-00
14 lutego 2011
pdf  word 
OPINIA
w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego dla państw członkowskich, których walutą jest euro
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Edward Scicluna
PE 440.115v03-00
25 czerwca 2010
pdf  word 
OPINIA
w sprawie rozwoju potencjału nowej zrównoważonej gospodarki w zakresie miejsc pracy
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Informacja prawna