Dokumenti parlamentarnih odborov
Rezultati: 3 za besede: "7. mandat, Scicluna Edward"  
Edward Scicluna
PE 483.705v02-00
1. junija 2012
pdf  word 
MNENJE
o dvajsetih glavnih pomislekih evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem notranjega trga
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Jean-Paul Gauzès, Edward Scicluna
PE 456.896v02-00
14. februarja 2011
pdf  word 
MNENJE
o osnutku sklepa Evropskega sveta o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Edward Scicluna
PE 440.115v03-00
25. junija 2010
pdf  word 
MNENJE
o razvijanju zaposlitvenih možnosti novega trajnostnega gospodarstva
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Pravno obvestilo