Dokumenty parlamentních výborů
10 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Grèze Catherine"  
Catherine Grèze
PE 507.953v02-00
30. května 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání v Unii
Výbor pro rozvoj
Catherine Grèze
PE 507.951v02-00
30. května 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti
Výbor pro rozvoj
Catherine Grèze
PE 498.153v03-00
18. prosince 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k sociální odpovědnosti podniků: odpovědné a transparentní chování podniků a udržitelný růst
Výbor pro rozvoj
Catherine Grèze
PE 498.150v02-00
6. prosince 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k sociální odpovědnosti podniků: podpora zájmů společnosti a cesta k udržitelné obnově podporující začlenění
Výbor pro rozvoj
Catherine Grèze
PE 494.613v02-00
17. října 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky
Výbor pro regionální rozvoj
Catherine Grèze
PE 486.208v02-00
19. června 2012
pdf  word 
STANOVISKO
o ekologických dopadech těžby břidlicového plynu a břidličné ropy
Výbor pro rozvoj
Catherine Grèze
PE 472.333v02-00
8. listopadu 2011
pdf  word 
STANOVISKO
o situaci žen ve válce
Výbor pro rozvoj
Catherine Grèze
PE 456.810v02-00
23. března 2011
pdf  word 
STANOVISKO
k vnějšímu rozměru sociální politiky, podporování pracovních a sociálních standardů a evropské sociální odpovědnosti podniků
Výbor pro rozvoj
Catherine Grèze
PE 445.821v02-00
8. října 2010
pdf  word 
STANOVISKO
k politice mezinárodního obchodu v kontextu naléhavých otázek spojených se změnou klimatu
Výbor pro rozvoj
Catherine Grèze
PE 439.098v02-00
17. března 2010
pdf  word 
STANOVISKO
ke strategii EU ve vztazích s Latinskou Amerikou
Výbor pro rozvoj
Právní upozornění